Ogłoszenia

Żłobek Samorządowy w Supraślu

ogłasza nabór na stanowisko

„Opiekun”

 Wymagania:

-chęć i powołanie do pracy z małymi dziećmi

 – osoby z wykształceniem pedagogicznym lub w trakcie studiów pedagogika, położnictwo lub pielęgniarstwo oraz osoby z wykształceniem średnim po kursie opiekuna w żłobku

– obowiązkowe badania do celów sanitarno- epidemiologicznych

– dyspozycyjność od poniedziałku do piątku

Zakres obowiązków:

– prowadzenie zajęć dydaktycznych, plastycznych, muzycznych dostosowanych do możliwości rozwojowych dziecka.

 – pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych, ubieraniu się, zmienianie pieluszek

 -zapewnienie bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i wyjść poza teren żłobka

-dobry kontakt z rodzicami, udzielanie rzetelnych informacji

– przygotowywanie dekoracji oraz pomocy dydaktycznych

-umiejętność współpracy w zespole

Podania można składać osobiście w budynku żłobka:

ul. Piłsudkiego 1B, 16-030 Supraśl tel. 857222800

lub mailowo: na adres e-mail: zlobeksuprasl@suprasl.pl

Prosimy o umieszczenie na CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).