Miesięczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczo -dydaktycznej

w Żłobku Samorządowym w Supraślu

Sierpień 2020

Przewiń w prawo

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

CEL

Rozwój społeczny
 • Odwracanie uwagi dziecka od powodu płaczu i tęsknoty poprzez zainteresowanie go atrakcyjną zabawą
 •  Indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy
 • Uwzględnianie potrzeb i możliwości każdego dziecka podczas wspólnych zabaw
 • Utrwalanie rytuału powitania i pożegnania DZIEŃ DOBRY, PA PA PA, DO WIDZENIA
 • Utrwalanie magicznych słów PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM
 • Utrwalanie ogólnych zasad zachowania się
 • Próby wypowiadania na głos przez dzieci młodsze imion innych dzieci i opiekunek
 • Kontynuacja nauki siedzenia  w kole, trzymania się za rączki, pociąg do łazienki
 • Doskonalenie zgodnej zabawy i współpracy pomiędzy dziećmi (dzielimy się zabawkami, nie zabieramy innym, czekamy na swoją kolej, nie bijemy innych)
 • Doskonalenie nawyku sprzątania zabawek po skończonej zabawie – zbieramy klocki do pojemnika a książki i zabawki odkładamy na miejsce
 • Modelowanie prawidłowego i bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na placu zabaw
 • Tworzenie radosnego nastroju w grupie podczas „Balu na pożegnanie”
 • Uspołecznianie dzieci
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości
 • Wzbudzenie w dziecku pozytywnych uczuć w związku z Balem na pożegnanie dzieci odchodzących ze żłobka
 • Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych
 • Nauka form kulturalno-grzecznościowych
 • Pokonywanie nieśmiałości
 • Przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad (siedzenie w kole, odkładanie zabawek, sprzątanie sali)
 • Zachęcanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • Kształtowanie umiejętności słuchania innych
 • Nauka radzenia sobie z niepowodzeniami
 • Nauka samodzielnego wyciszania się
 • Kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy i dzielenia się
 • Współdziałanie w grupie rówieśniczej
 • Nauka reagowania na wydawane polecenia
 • Kontynuacja nauki bezpiecznego poruszania się na placu zabaw i na spacerze
Czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne
 • Kontynuacja nauki siedzenia przy stole i w krzesełkach do karmienia
 • Pokazywanie i wspomaganie dziecka w samodzielnym spożywaniu posiłków, doskonalenie umiejętności korzystania ze sztućców i picia z kubka
 • Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych – mycie rączek przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw
 • Kontynuacja nauki samodzielnego ubierania się i rozbierania, zakładania i zdejmowania kapci/butów
 • Zachęcanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych. Kontynuacja prób samodzielnego korzystania z nocnika i sedesu
 • Nauka poprawnego zachowania się w trakcie posiłków
 • Nauka samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
 • Utrwalanie nawyków higienicznych
 • Dążenie do samodzielnego ubierania się
 • Dążenie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych i odpieluchowania
 • Nazywanie części ciała w czynnościach pielęgnacyjnych
Kształtowanie sprawności ruchowej, wychowanie zdrowotne
 • Zachęcanie do schylanie się po leżące zabawki, sięgania po zabawki stojące na półce
 • Wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg poprzez zabawy ruchowe dostosowane do wieku i predyspozycji dziecka
 • Łapanie baniek mydlanych – zwiększanie zakresu ruchów celowych rąk, koordynacji ciała
 • Zabawy z piłką: próby rzucania, toczenie, chwytania, turlanie. Opiekunka wykorzystuje kolorowe piłki modelując prawidłowe chwytanie i używanie piłki
 • Zabawy paluszkowe
 • Zabawy wspomagające ogólny rozwój ruchowy dziecka, ćwiczące duże partie mięśniowe
 • Dzieci samodzielnie chodzące: Stwarzanie przestrzeni do swobodnego chodzenia po sali, wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg – Zabawy ruchowe z wykorzystaniem piórek
 • Masaże sensoryczne
 • Zabawy ruchowe na placu zabaw
 • Zabawa ruchowa z pokazywaniem czynności związanych z wakacjami np. budowanie zamków z piasku, pływanie w morzu.
 • Tworzenie rzeźb z piasku według pomysłu dzieci.
 • Wspólne robienie sałatki owocowej i zdrowego soku
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie umiejętności łączenia tańca ze śpiewem
 • Powtarzanie prostych rytmów
 • Rozróżnianie pojęć: wolno-szybko, cicho-głośno
 • Wykształcenie nawyku dbania o sprawność fizyczną
 • Dbanie o prawidłową postawę w trakcie zabaw, zajęć i spożywania posiłków
 • Zachęcanie do aktywnego spędzenia czasu w żłobku i na placu zabaw
 • Promowanie ruchu na świeżym powietrzu
 • Utrwalanie umiejętności zabawy w kole i w grupie
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej
 • Utrzymywanie równowagi w różnych pozycjach
 • Rozwijanie umiejętności naśladowania
 • Zwiększanie zakresu ruchów celowych rąk, koordynacji ciała podczas prób łapania balonów , baniek mydlanych
 • Koordynacja wzrokowo- ruchowa
 • Ćwiczenie skupiania się na jednej czynności
Rozwój mowy i myślenia
 • Oglądanie ilustracji i czytanie krótkich wierszyków i bajek związanych z tematami miesiąca
 • Codzienne czytanie przed leżakowaniem lub po podwieczorku
 • Nauka prostych wierszy i piosenek
 • Wprowadzanie słownictwa związanego z latem, wakacjami, zdrowym odżywianiem, figurami geometrycznymi – rozwój mowy biernej
 • Dzieci młodsze: Nauka wypowiadania prostych, pojedynczych słów
 • Wzbogacenie doznań zmysłowych, stymulowanie wielozmysłowego poznania świata poprzez zabawy z wykorzystaniem przedmiotów o zróżnicowanej fakturze ( papier, futerko, gąbka itp.)
 • Ćwiczenia oddechowe z unoszeniem i opadaniem ramion
 • Układanie prostych, kilkuelementowych układanek
 • Budowanie i burzenie konstrukcji z różnego rodzaju klocków
 • Nawlekanie makaronów
 • Zabawy dydaktyczne przybliżające dzieciom morski świat pod wodą(ryby) i na jej powierzchni(statki, żaglówki, skutery i inne). Zabawy sensoryczne z wodą. Praca plastyczne według pomysłu opiekunki.
 • Dzieci poznają nazwy, smaki, strukturę owoców oraz warzyw, ich znaczące właściwości dla naszego zdrowia i urody. Przygotowywanie zdrowego soku i sałatki. Praca plastyczna według pomysłu opiekunki.
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi kształtami (figurami). Odnajdywanie ich w życiu codziennym. Praca plastyczna według pomysłu opiekunki.
 • Nauka reagowania na proste polecenia
 • Kształtowanie i rozwijanie aparatu mowy
 • Zachęcanie do wypowiadania wyrazów i zwrotów dźwiękonaśladowczych
 • Doskonalenie mowy czynnej i biernej
 • Powiększanie zasobu słów dzieci
 • Poznawanie i wdrażanie nowego słownictwa poprzez zabawę
 • Prowokowanie do wypowiedzi
 • Nazywanie owoców, oznak lata
 • Nauka naśladowania i nazywania czynności z życia codziennego
 • Ćwiczenie pamięci
 • Pobudzanie zmysłu wzroku, węchu, dotyku, smaku
 • Wyciszanie przy muzyce
 • Usprawnianie nadgarstka, ruchów palców, dłoni
 • Ćwiczenie czynności wkładania mniejszych elementów w większe
 • Doskonalenia umiejętności rozpoznawania i dopasowywania kształtów
 • Kształtowanie koordynacji ruchowo-wzrokowej
 • Stymulowanie reakcji sensoryczno-motorycznych
 • Łączenie i dopasowanie różnych elementów
 • Kształtowanie sprawności manualnej dłoni i palców
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Nauka prawidłowego trzymania kredek, pędzli
 • Skupianie uwagi na wykonywanej pracy plastycznej
żłobek samorządowy w supraślu
Dobry Plan
Zdolność dziecka do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji jest o wiele ważniejsza od wiedzy jako takiej. Przyswajanie wiedzy będzie bowiem nieporównywalnie łatwiejsze, jeśli wiemy, jak się uczyć.
żłobek samorządowy w supraślu
Przydatne umiejętności
Kluczowymi umiejętnościami, jakie dziecko musi rozwijać, aby osiągnąć sukces w szkole oraz dalszym życiu są umiejętności: samoregulacji, poznawcze oraz komunikatywne.
żłobek samorządowy w supraślu

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu w Social Media

żłobek samorządowy w supraślu