Miesięczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczo -dydaktycznej

w Żłobku Samorządowym w Supraślu

Styczeń- Luty 2021

Przewiń w prawo

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

CEL

Rozwój społeczny
 • Utrwalanie odpowiedniego wzorca zachowania oraz zwracanie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych: „Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam”, „Dzień dobry”, „Do widzenia”.
 • Utrwalanie znajomości prostych poleceń: „ Proszę przynieś”, „ Proszę podaj”, „Proszę zanieś”.
 • Kontynuacja nauki dzielenia się zabawkami oraz współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw poprzez podawanie innemu dziecku zabawki, wzajemne wymienianie się zabawkami, czekanie na swoją kolej –nauka cierpliwości.
 • Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy dzieci młodszych z dziećmi starszymi: zabawy w parach i kącikach tematycznych.
 • Kontynuacja nauki odkładania zabawek na miejsce.
 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych. Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań w grupie.
 • Świętowanie urodzin dzieci.
 • Bal Karnawałowy i 1. urodziny Żłobka
 • Kultywowanie obchodów Świąt Nietypowych:

 

Styczeń:

15.01 – Światowy Dzień Pizzy

18.01 – Dzień Kubusia Puchatka

21.01- Dzień Babci i Dziadka

 

Luty:

15.02- Walentynki, Dzień Przyjaźni

17.02-Dzień Kota

26.02-Dzień Dinozaura

 • Uspołecznienie i socjalizacja dzieci.
 • Stopniowe przyswajanie norm i zasad społecznych.
 • Umacnianie zasad i reguł panujących w społeczności dziecięcej.
 • Integrowanie się dzieci młodszych i starszych. Dziecko bawi się wspólnie z rówieśnikami.
 • Dziecko stara się utrzymać porządek w swoim otoczeniu.
 • Nauka szacunku do drugiego człowieka oraz poszanowania pracy i własności innych.
 • Adekwatne zachowania w grupie rówieśników
 • Zaspokojenie wielowymiarowych potrzeb dziecka.
 • Kształtowanie i rozwój umiejętności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych u dzieci.
Czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne
 • Utrwalanie odpowiedniego zachowania podczas posiłków.
 • Utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków- pokazywanie i wspomaganie dziecka w samodzielnym korzystaniu z łyżki, widelca i kubka.
 • Zachęcanie dzieci do spożywania warzyw i owoców.
 • Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych: mycie rączek i buzi, próby samodzielnego wycierania ręcznikiem papierowym.
 • Zachęcanie oraz utrwalanie umiejętności korzystania z nocników i sedesów, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych.
 • Stopniowe wydłużanie czasu siedzenia na nocniku.
 • Dalsze wdrażanie do nauki samodzielnego rozbierania i ubierania się.
 • Zachęcanie do sprzątania po wspólnej zabawie.
 • Kształtowanie samodzielności u dziecka.
 • Rozwijanie świadomości zdrowotnej.
 • Dbanie o czystość.
 • Zapoznanie ze sposobem ubierania się. Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka.
Kształtowanie sprawności ruchowej, wychowanie zdrowotne
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z wykorzystaniem: woreczków i szarf gimnastycznych, tunelu, hula – hop, piłek.
 • Pokonywanie toru przeszkód.
 • Ćwiczenie równowagi u dziecka.
 • Ćwiczenia gimnastyczne prowadzące do eliminowania wad postawy i płaskostopia oraz wzmacniające mięśnie tułowia, kręgosłupa i nóg dostosowane do wieku i predyspozycji dziecka: marsz, podskoki, pajacyki, przysiady, skłony, zabawa berek, turlanie piłką w kole, zabawa spacerek, chodzenie na piętach i paluszkach, chodzenie po linii prostej, bicie brawa stopami.
 • Zabawy ruchowe z chustą animacyjną Klanza.
 • Zabawy na świeżym powietrzu oraz spacer w okolicy żłobka w zależności od pogody.
 • Doskonalenie ogólnej zwinności, zręczności i sprawności fizycznej dziecka.
 • Eliminowanie wad postawy.
 • Zapobieganie płaskostopiu.
 • Rozwijanie motoryki dużej u dzieci.
 • Doskonalenie spostrzegawczości i refleksu.
 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka na rzecz własnego rozwoju.
 • Dostarczanie okazji do radości odkrywania i budzenia pasji poznawania.
 • Nauka współdziałania w grupie.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu w żłobku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu.
Rozwój mowy i myślenia
 • Wprowadzenie zabaw dźwiękonaśladowczych:

Ćwiczenia i zabawy oddechowe:

– Dmuchanie piórek

– Robienie bąbelków przez słomkę

– Zabawa „Fruwające piórka”

Ćwiczenia i zabawy logopedyczne:

– Szerokie otwieranie i zamykanie buzi

– Zabawa „ Zmęczony pies”

– Oblizywanie warg ruchem okrężnym

– Wymawianie sylab: la, la, la  ; lo, lo, lo  ; le, le, le

– Dotykanie języczkiem prawego oraz lewego kącika ust

– Wymawianie samogłosek a-o przy szeroko otwartych ustach

– Masujemy policzki dłońmi okrężnymi ruchami

Ćwiczenia w mówieniu

(Ćwiczenia indywidualne)

Zachęcanie do wypowiedzi.

 • Przypomnienie zasad obcowania z książką. Czytanie dzieciom krótkich bajek i wierszyków przy wykorzystaniu książek rozwijających mowę i myślenie.

Korzystanie z biblioteczki w żłobku.

 • Zabawy paluszkowe. Wyliczanki.
 • Nauka wiersza „Idzie Babcia” oraz piosenki „Babciu Droga Babciu”

z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 • Zabawy przy stoliku sensorycznym. Poznajemy różne bodźce: dotykowe, wzrokowe, słuchowe, smakowe.
 • Zabawy manipulacyjne z użyciem wszystkich dostępnych strategii sensomotorycznych polegających na: wkładaniu, wyjmowaniu, przekładaniu przedmiotów, rzucaniu, turlaniu, potrząsaniu, uderzaniu jeden przedmiot o drugi.
 • Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne: swobodne budowanie z wykorzystaniem klocków magnetycznych oraz typu wafle. Szeregowanie, budowanie, burzenie.
 • Zajęcia muzyczne z wykorzystaniem dostępnych instrumentów muzycznych tj. bębenek, tamburyno, cymbałki, grzechotki oraz dzwoneczki.
 • Zabawy rytmiczne. Powtarzanie rytmu przez wystukiwanie, wyklaskiwanie.
 • Wspólne swobodne tańce przy piosenkach. Zachęcanie dzieci do klaskania w rączki, poruszania się oraz radosnego podskakiwania w rytm muzyki podczas słuchania piosenek.
 • Układanie prostych puzzli kilkuelementowych oraz układanek manipulacyjnych.
 • Przygotowanie upominków dla Babci i Dziadka.
 • Słuchanie kołysanek przed snem.
 • Kształtowanie i rozwijanie mowy u dzieci – dziecko większe mówi wyraźnie.
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 • Wyrażenie uczuć i emocji oraz komunikacji tych stanów otoczenia poprzez formy werbalne i czynnościowe.
 • Kształtowanie pamięci, uwagi oraz wyobraźni dziecka.
 • Wspieranie procesów myślenia i koncentracji.
 • Usprawnianie motoryki małej.
 • Umiejętność manipulacji specyficznej i precyzyjnego kontrolowania ruchów.
 • Wspieranie dziecka w nauce samodzielności i niezależności.

Doskonalenie umiejętności łączenia i dopasowywania.

 • Stymulowanie procesu spostrzegania i skupienia uwagi.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Rozwijanie wrażeń dotykowych.

 • Rozwijanie umiejętności taneczno – wokalnych
 • Rozwój pamięci i wyobraźni muzycznej.
 • Wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką
 • Uwrażliwienie dziecka na piękno muzyki.

* Umuzykalnienie

 • Kształtowanie poczucia rytmu, dziecko porusza się rytmicznie przy muzyce.
 • Rozwijanie zainteresowań muzyczno – tanecznych.
 • Dziecko ustawia się w kole.
 • Dziecko porusza się w parach.
 • Dziecko wyklaskuje rytm muzyki.
 • Dziecko uczestniczy w zabawie rytmicznej.
 • Budowanie radosnego nastroju.
 • Wyrażanie indywidualności i inwencji twórczej dziecka.
Zajęcia projektowe
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kreatywny Przedszkolak, Kreatywne Dziecko:”

– Witraże dla Babci i Dziadka

– Lodowe Konstrukcje

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy:”

– „Mali i duzi architekci”

– „Mistrzowie pędzla”

– „Miasto z pocztówki”

– „Kodeks dobrego zachowania”

– „Kochamy Babcie i Dziadków”

– „ Z Babcią i Dziadkiem dobrze się bawimy”

 • „SensoSmyki:”

– „Przepisy na proste potrawy: przepis na zdrową pizzę”

 • „Owoce i warzywa dziecko spożywa”:

„ Czerwony Kapturek – kosz dla Babci”

żłobek samorządowy w supraślu
Dobry Plan
Zdolność dziecka do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji jest o wiele ważniejsza od wiedzy jako takiej. Przyswajanie wiedzy będzie bowiem nieporównywalnie łatwiejsze, jeśli wiemy, jak się uczyć.
żłobek samorządowy w supraślu
Przydatne umiejętności
Kluczowymi umiejętnościami, jakie dziecko musi rozwijać, aby osiągnąć sukces w szkole oraz dalszym życiu są umiejętności: samoregulacji, poznawcze oraz komunikatywne.
żłobek samorządowy w supraślu

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu w Social Media

żłobek samorządowy w supraślu