czytanie bajek

żłobek samorządowy w supraślu
zajęcia ruchowe, 

z wykorzystaniem min. chusty animacyjnej czy też klocków piankowych dostarczające dzieciom wielu wrażeń, jak również wspomagające rozwój psychoruchowy;