Plan Dnia

Plan dnia dla najmłodszych dzieci – jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci np. karmienie, spanie, toaleta (na żądanie i w razie potrzeby).

Przewiń w prawo

Godzina Nazwa Adnotacja
Poniedziałek-piątek
6:30 - 8:25 Przyjmowanie dzieci, indywidualne kontakty z rodzicami, zabawy dowolne
8:25- 8:30 Przygotowanie do śniadania
8:30-9:00 Śniadanie
9:00- 9:15 Czynności higieniczne po posiłku
9:15- 9:45 Zajęcia dydaktyczne
9:45- 10:00 Przygotowanie do II śniadania
10:00- 10:15 II śniadanie
10:15- 11:00 Zabawy ruchowe/ pobyt na świeżym powietrzu
11:00- 11:15 Obiad I
11:30- 12:00 Czynności higieniczne po posiłku, przygotowanie do leżakowania
12:00- 14:00 Leżakowanie
14:00- 14:15 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
14:15- 14:45 Obiad II
14:45- 15:00 Czynności higieniczne po posiłku
15:00 - 17:00 Zabawy dowolne, odbieranie dzieci przez rodziców i opiekunów
żłobek samorządowy w supraślu

Miesięczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczo -dydaktycznej

w Żłobku Samorządowym w Supraślu

Sierpień 2021

Przewiń w prawo

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

CEL

Rozwój społeczny
 • Utrwalanie odpowiedniego wzorca zachowania oraz zwracanie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych: „Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam”, „Dzień dobry”, „Do widzenia”.
 • Utrwalanie znajomości prostych poleceń: „Proszę przynieś”, „Proszę podaj”, „Proszę zanieś”.
 • Kontynuacja nauki dzielenia się zabawkami oraz współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw poprzez podawanie innemu dziecku zabawki, wzajemne wymienianie się zabawkami, czekanie na swoją kolej – nauka cierpliwości.
 • Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy dzieci młodszych z dziećmi starszymi: zabawy w parach i kącikach tematycznych.
 • Kontynuacja nauki odkładania zabawek na miejsce.
 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych. Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań w grupie.
 • Świętowanie urodzin dzieci.
 • Kultywowanie obchodów Świąt Nietypowych:

– Dzień Kolorowanek

– Dzień Arbuza

– Wielki Dzień Pszczół

– Międzynarodowy Dzień Kota

– Światowy Dzień Słonia

– Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich

– Dzień ciasta Lodowego

– Światowy dzień Fotografii

 • Uspołecznienie i socjalizacja dzieci.
 • Stopniowe przyswajanie norm i zasad społecznych.
 • Umacnianie zasad i reguł panujących w społeczności dziecięcej.
 • Integrowanie się dzieci młodszych i starszych. Dziecko bawi się wspólnie z rówieśnikami.
 • Dziecko stara się utrzymać porządek w swoim otoczeniu.
 • Nauka szacunku do drugiego człowieka oraz poszanowania pracy i własności innych.
 • Adekwatne zachowania w grupie rówieśników
 • Zaspokojenie wielowymiarowych potrzeb dziecka.
Czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne • Utrwalanie odpowiedniego zachowania podczas posiłków.

• Utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków- pokazywanie i wspomaganie dziecka w samodzielnym korzystaniu z łyżki, widelca i kubka.

• Zachęcanie dzieci do spożywania warzyw i owoców.

• Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych: mycie rączek i buzi, próby samodzielnego wycierania ręcznikiem papierowym.

• Zachęcanie oraz utrwalanie umiejętności korzystania z nocników i sedesów, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych.

Stopniowe wydłużanie czasu siedzenia na nocniku.

• Dalsze wdrażanie do nauki samodzielnego rozbierania i ubierania się.

• Zachęcanie do sprzątania po wspólnej zabawie.

• Kształtowanie i rozwój umiejętności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych u dzieci

• Kształtowanie samodzielności u dziecka.

• Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

• Dbanie o czystość.

• Zapoznanie ze sposobem ubierania się. Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera.

• Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku.

• Wspomaganie rozwoju dziecka.

Kształtowanie sprawności ruchowej, wychowanie zdrowotne ·  Nauka i doskonalenie umiejętności raczkowania, chodzenia.

·  Nauka i doskonalenie chodzenia na spacery za pomocą węża.

• Nauka pokonywania przeszkód na drodze (np. Zabawek).

• Pobudzanie do schylania, sięganie po zabawki.

• Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo – naśladowczych.

• Codzienna gimnastyka- ćwiczenia całego ciała.

• Zabawy balonami, wspomagające ogólny rozwój ruchowy dziecka (podrzucanie, łapanie, podawanie sąsiadowi).

• Ćwiczenia z piłkami- turlanie, rzut do celu, podrzucanie do góry, rzucanie między sobą.

• Pokonywanie toru przeszkód piankowych mega bloków.

• Ćwiczenia taneczne na świeżym powietrzu.

• Spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

• Organizowanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu

• Marsz w rytm muzyki.

• Zajęcia z instrumentami muzycznymi i wspólne na nich gramy.

• Wyklaskiwanie i wystukiwanie prostych rytmów z rzeczy znalezionych w lesie i żłobkowym placu.

• Codzienne zabawy w nawlekanie makaronów na sznurki i kolorowe druciki.

• Formowanie i odciskanie różnych kształtów w piasku, glinie, błocie.

• Dopasowywanie do siebie elementów drewnianych układanek.

• Szeregowanie klocków, budowanie i burzenie wieży.

• Rysowanie i kolorowanie kredą na różnych powierzeniach w okolicy żłobka.

• Wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.

• Zabawy chustą animacyjna (karuzela, przebieganie pod kopułą, odrobina gimnastyki)

 • Ćwiczenie uwagi, zręczności, orientacji, doskonalenie ruchów.
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni.
 • Doskonalenie umiejętności poruszania się w parach, wdrażanie zasad bezpiecznej zabawy na powietrzu.
 • Nauka wykonywania poleceń zadanych przez opiekunki.
 • Celowanie, wkładanie- stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 • Dopasowanie elementów o różnej wielkości, kształcie i liczbie.
 • Ćwiczenie motoryki małej i dużej.
 • Doskonalenie prawidłowego trzymania kredki, pędzelka.
 • Ćwiczenie chwytu pęsetkowego.
 • Dzieci potrafią coraz lepiej rozpoznawać barwy podstawowe.
Rozwój mowy i myślenia
 • Czytanie i opowiadanie bajek przez opiekunów.
 • Prezentacja książeczek różnego rodzaju.
 • Wskazywanie przez dzieci postaci, zwierząt i rzeczy na ilustracjach w książkach.
 • Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywanie w grupach poprzez naśladowanie odgłosów zwierząt i otaczającej nas przyrody.
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych np. dmuchanie piórek, baniek.
 • Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy, czuli powtarzamy po opiekunce proste słowa i zdania.
 • Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.

• Nauka prostych wierszyków z pokazywaniem „Ręce do machania”, „Kółko Graniaste”.

 • Kształtowanie zmysłu słuchu poprzez odgadywanie odgłosów zwierząt przedstawionych przez opiekuna.
 • Próby naśladowania odgłosów zwierząt i przyrody.
 • Ćwiczenie narządów artykulacyjnych poprzez unoszenie głowy do góry i udawanie, że dmuchamy baloniki, nabieranie powietrza ustami i długi wydech.
 • Rozwijanie pamięci.
 • Celowanie, wkładanie- stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.
 • Stymulowanie pamięci u dzieci.

Ręce do machania

Ręce do machania (dzieci machają rękami)
nogi do skakania (dzieci tupią)
palce do liczenia (dzieci pokazują palce)
a zęby do mycia (dzieci szeroko się uśmiechają)
Głowa do kiwania (dzieci kiwają głową na tak lub nie)
uszy do słuchania (dzieci nadstawiają uszy)
oczy do mrugania (dzieci mrugają powiekami)
usta do śpiewania (dzieci śpiewają NANANA)

 

Kółko graniaste czterokanciaste

Kółko graniaste czterokanciaste, kółko nam się połamało
cztery grosze kosztowało a my wszyscy bęc!!
(dzieci tańczą w kółeczku, na hasło “bęc” padają na ziemię)

żłobek samorządowy w supraślu
Dobry Plan
Zdolność dziecka do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji jest o wiele ważniejsza od wiedzy jako takiej. Przyswajanie wiedzy będzie bowiem nieporównywalnie łatwiejsze, jeśli wiemy, jak się uczyć.
żłobek samorządowy w supraślu
Przydatne umiejętności
Kluczowymi umiejętnościami, jakie dziecko musi rozwijać, aby osiągnąć sukces w szkole oraz dalszym życiu są umiejętności: samoregulacji, poznawcze oraz komunikatywne.
żłobek samorządowy w supraślu

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu w Social Media

żłobek samorządowy w supraślu