Opłaty

Miesięczna opłata stała za pobyt w żłobku wynosi 400 zł

Za pobyt każdego dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 20 zł.

Dzienna stawka żywieniowa za 4 posiłki ( I śniadanie, II śniadanie, zupa, drugie danie ) wynosi 14,50 zł