Opłaty

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 15zł

Opłata za pobyt za każdą godzinę wynosi 1zł do 10 godzin,

natomiast powyżej 10 godzin za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 20zł